Hírek

Pályázat PhD hallgatók költségátvállalására
2023. április 24. 09:49
Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2023/2024. tanévre

A pályázat célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás, a PhD (doktori) tudományos fokozat
megszerzésének elősegítése útján.
Pályázhat a Belügyminisztérium, valamint a belügyi szervek állományában lévő (hivatásos
állományú, kormánytisztviselő, munkavállaló, rendvédelmi igazgatási alkalmazott) azon
személy, aki:
- felvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) valamely
doktori iskolájának (Rendészettudományi Doktori Iskola, Hadtudományi Doktori Iskola,
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola) egyéni
felkészülésben történő vagy szervezett önköltséges doktori (PhD) képzésére,
- PhD (doktori) fokozatát még nem szerezte meg,
- vállalja, hogy a 2023/2024. tanévben teljesíti a doktori iskola által előírt tanulmányi
kötelezettséget, doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalása esetén a doktori
értekezés sikeres védését,
- vállalja, hogy a pályázat időtartama alatt minimum egy, legalább „B” kategóriás
folyóiratban publikációja megjelenik.
Nem pályázhat, aki bármely más, állami költségvetés által finanszírozott ösztöndíjban, egyéb
képzési támogatásban részesül.