Elnökség

Az MRK ügyvezető szerve.

Az MRK Elnöksége hatáskörébe tartozik:

 1. az MRK napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
 2. előkészíti a Közgyűlést, gondoskodik az ülés határozatainak végrehajtásáról,
 3. beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
 4. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
 5. a szervezet vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
 6. a szervezet jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
 7. a közgyűlés összehívása, a tagság és az MRK szerveinek értesítése,
 8. a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
 9. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az MRK-val kapcsolatos kérdésekre,
 10. az MRK határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
 11. az MRK működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 12. az MRK-t érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele,
 13. véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az MRK tagjait érintő jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekben,
 14. dönt a Rendvédelemért Emlékérem díj odaítéléséről,
 15. meghatározza a választások időszakát,
 16. meghatározza ügyrendjét,
 17. kijelöli az elnök helyettesítésére jogosult állandó helyettest, illetve meghatározza az alelnökök által folyamatosan ellátandó ügycsoportokat,
 18. képviseli az MRK-t az ágazati érdekvédelmi tanácsban,
 19. dönt az Iroda működési formájáról,
 20. ellátja a jogszabályban, az MRK szabályzataiban és a Közgyűlés által részére meghatározott egyéb feladatokat.

Elnök:  Powell Pál

Alelnökök:

 • Pintér Erzsébet (Büntetés-végrehajtási Tagozat),
 • Bősze Zoltán (Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozat),
 • Magyar Melinda (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tagozat),
 • (Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Tagozat),
 • Hudu János (Országgyűlési Őrség Tagozat).
 • Markovics György (Rendőrségi Tagozat),