Köszöntő

Tisztelt Munkatársaim!

 

A Magyar Rendvédelmi Kar az előző ötéves ciklust követően, 2017. június 28-ai Közgyűlésén a jelenlevő közgyűlési tagok egybehangzó szavazata alapján a következő öt évre a rendvédelem szakmai érdekképviseletét ellátó szervezet elnökévé ismét megválasztottak, amelyhez fűződő bizalmat ezúton is köszönöm.

Az általam elvállalt tisztség kötelez arra, hogy a jövőben egységes elvek alapján, a közös célokban partner, más érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve, küldött társaimmal a tagság érdekeit előtérbe helyezve, minél hatékonyabb módon képviseljük a teljes személyi állományt.

Ennek érdekében az elmúlt időszakban kidolgoztuk, illetve megszerveztük a tevékenységünkhöz szükséges szabályzókat, fórumrendszert és munkamódszert. Az érdekképviselet területén nem valami ellen, de mindenki érdekében kell kezdeményeznünk az élet és munkakörülmények lehetőségek szerinti javítását szolgáló lépéseket, valamint az etikai szabályok betartását.

A Kar működését törvény rögzíti, amely tisztségemnél fogva a feladatok mindenkori előtérbe helyezését és az Önök bizalmának megtartását igényli. Ehhez kérem a tagozatok javaslatait, kritikai észrevételeit, amelyet céljainkhoz felhasználhatunk.

 

Dobson Tibor tű. vezérőrnagy
elnök