Iroda

MRK Iroda

Az MRK ügyintéző szervezeti egysége.

Az Iroda feladatai:

    a) végzi az MRK szerveinek megválasztásával, működésével összefüggő adminisztratív, koordinációs és ügyviteli feladatokat,

    b) ellátja az etikai eljárással kapcsolatos igazgatási feladatokat,

    c) az MRK tagság igazolása céljából – a tag kérésére – az MRK tagság fennállásáról igazolást állít ki,

    d) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetve az MRK belső szabályzatai a feladatkörébe utalnak.

A főtitkár vezeti az Irodát, valamint ellátja az Alapszabályban meghatározott feladatait.

A főtitkár az MRK-val munkajogviszonyban áll. A munkáltatói jogkört a főtitkár felett az elnök gyakorolja.

Főtitkár: Reiter László