Közgyűlés

Az MRK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:

a) az elnök, az Elnökség, az egyéb tisztségviselők, a bizottságok és tagjaik megválasztása és beszámoltatása,

b) az ágazati érdekvédelmi tanácsban az MRK képviseletében eljáró konzultatív tanács tagjainak kijelölése,

c) az éves költségvetés és az éves beszámoló - ezen belül az MRK vagyoni helyzetéről szóló jelentés - elfogadása,

d) az Alapszabály, a Választási Szabályzat, az Etikai Szabályzat és Etikai Eljárási Szabályzat elfogadása, módosítása,

e) egyéb szabályzatok és állásfoglalások kiadása,

f) szükség esetén az elnök, az Elnökség, a bizottságok és tagjaik visszahívása,

g) döntés a kiváló munka elismeréseként adományozható díj alapításáról,

h) döntés azokban a kérdésekben, amely nem tartozik az MRK más szerveinek hatáskörébe.

Rendőrségi Tagozat

Tagok: Markovics György, Horogh Zoltán, dr. Sári Éva Orsolya, Dr. Lukácsevich Éva, Tóth Zoltán, Dr. Vajda Gábor, Asztalos Zoltán, Dr. Lázárné Bakos Eszter, Kiss János István, Pach Dániel István. 

Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozat

Tagok: Bősze Zoltán, Mutnyánszki Tibor, Krucsó Róbert, Mrena Tibor János, Nagy Gábor, Tóth Béláné, Andráska Attila, Holbok Lajos, Pálinkás Géza, Kemenes Péter.

Büntetés-végrehajtási Tagozat

Tagok: Pintér Erzsébet, Sáfrányos Krisztián László, Beliczki Adrienn, Bódizsné Takács Erzsébet, Kincséné Bak Regina Erika, Lelovics Zoltán, Kucsera Miklós, Lampert Csaba, Szőllősi István, Takács-Kiss Beáta.

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Tagozat

Tagok: Powell Pál és 9 fő (az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, és az Információs Hivatal munkatársai).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tagozat

Tagok: Magyar Melinda, Kajtár Szabolcs, Dávid Zoltán, Dr. Búza László, Szűcs Imre, Kovács Attila, Molnárné Fodor Annamária, Kaponyás József, Pásztor Árpád, Pliska Gábor.

Országgyűlési Őrség Tagozat

Tagok: Hudu János, Juhász Krisztián.